+421 904 694 801
apsconsulting@apsconsulting.sk
Kontaktujte nás

ÚVOD

Spoločnosť APS Consulting, s.r.o. nadväzuje na vyše 25 ročnú tradíciu spoločnosti VIVANT

v oblasti konzultácií, auditovania a školení ISO noriem.

Každá firma, ktorej sme poskytovali konzultácie úspešne získala certifikát ISO normy.

Vyše 200 úspešných interných a externých auditov pod hlavičkou VIVANT.

Novovzniknutá spoločnosť APS Consulting, s.r.o. nadväzuje na túto dlhoročnú tradíciu.

ISO 37001 expert

Ponúkame Vám konzultačné a poradenské služby, školenia a interné audity pri zavádzaní integrovaných systémov podľa noriem IS :

28.09.2020 PONUKA ZAVEDENIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII

Ponuka zavedenia systému manažérstva proti korupcii

Zavedenie protikorupčného systému podľa normy ISO 37001: 2016 v STK, EK a KO Ponúkame: komplexné zavedenie protikorupčného manažérskeho systému podľa normy ISO 37001: 2016 a bezproblémový prechod následnou certifikáciou   skúsenosti z viac ako 30 staníc technickej, emisnej kontroly a kontroly originality, ktoré úspešne získali certifikát ISO 37001: 2016   splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. ...

26.09.2020 PONUKA ZAVEDENIA SYSTÉMU TISAX - ŠTANDARD INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI PRE AUTOMOBILOVÝ SEKTOR

Ponuka zavedenia systému TISAX - štandard informačnej bezpečnosti pre automobilový sektor

Našim klientom ponúkame možnosť zavedenia systému TISAX, ktorý implementuje prvky normy ISO 27001: 2013 o informačnej bezpečnosti a je primárne určený automobilovému priemyslu. Poskytujeme komplexné poradenstvo pri procese certifikácie TISAX od registrácie na portáli, cez vyplnenie samohodnotiaceho dotazníka (self assessment) spolu s klientom, ohodnotenie cerfitikačnou spoločnosťou, vyriešenie prípadných nezhôd taktiež v sp ...

15.03.2019 PRECHOD NA NORMU ISO 45001

Prechod na normu ISO 45001

V marci 2018 vstúpila do platnosti nová norma ISO 45001, čím začalo plynúť trojročné obdobie prechodu z normy OHSAS 18001 na normu ISO 45001. Ponúkame vám komplexné poradenstvo a konzultácie pri prechode na novú normu ISO 45001 vrátane školení pre vašich zamestnancov a vedenie spoločnosti, vypracovanie vzorových dokumentov a interných auditov. Viac informácií o príprave na certifikáciu na kľúč nájdete na našej webo ...

Kontaktujte nás

Povinné položky

Konzultácie, Auditovanie
a školenie ISO noriem