+421 904 694 801
apsconsulting@apsconsulting.sk
Kontaktujte nás

KORUPČNÉ PODNETY

Tento formulár slúži pre nahlasovanie anonymných alebo verejných korupčných podnetov v rámci normy ISO 37001 a služby výkonu osoby zodpovednej za súlad v rámci tento normy, ktorú zabezpečuje spoločnosť APS Consulting, s.r.o.

Každý nahlásený podnet od staníc technickej a emisnej kontroly alebo kontroly originality resp. iných zmluvných partnerov bude preskúmaný , vyhodnotený a vyriešený.

Konzultácie, Auditovanie
a školenie ISO noriem