+421 904 694 801
apsconsulting@apsconsulting.sk
Kontaktujte nás

SLUŽBY / ISO 45001

ISO 45001 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

ISO 45001 je medzinárodnou normou určujúcou požiadavky pre manažérske systémy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Umožňuje organizácii získať kontrolu a znalosti o všetkých relevantných nebezpečenstvách vyplývajúcich z normálnej prevádzky a neobvyklých situácií.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO 45001?

  • zníženie nehodovosti na základe stanovenia nebezpečenstiev na pracovisku
  • zvýšenie kontroly a redukcie nebezpečenstiev stanovením cieľov, zámerov a vyvinutej zodpovednosti
  • preukázanie Vašej angažovanosti na ochrane personálu, majetku a závodu
  • zhoda s právnymi predpismi
  • zvýšenie Vašej dobrej povesti pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov
  • redukcia poistných prémií
  • podnecuje efektívnejšiu internú a externú komunikáciu
  • zlepšuje Vašu kultúru bezpečnosti
Kontaktujte nás

Povinné položky