+421 904 694 801
apsconsulting@apsconsulting.sk
Kontaktujte nás

NOVINKY / PONUKA ZAVEDENIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII


Zavedenie protikorupčného systému podľa normy ISO 37001: 2016 v STK, EK a KO

Ponúkame:

  • komplexné zavedenie protikorupčného manažérskeho systému podľa normy ISO 37001: 2016 a bezproblémový prechod následnou certifikáciou

 

  • skúsenosti z viac ako 30 staníc technickej, emisnej kontroly a kontroly originality, ktoré úspešne získali certifikát ISO 37001: 2016

 

  • splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 106/2018 Z.z. do 20.5.2021 pre existujúce STK, EK alebo KO resp. pred udelením oprávnenia pre
    novovzniknuté STK, EK alebo KO

 

  • vypracovanie dokumentácie na kľúč a s minimálnym zaťažením pre klienta podľa overených vzorov dokumentov

 

  • preškolenie zamestnancov a interných audítorov aj na diaľku, výkon interných auditov skúsenými audítormi

 

  • sprevádzanie klienta celým procesom certifikácie ISO 37001: 2016

Pre vypracovanie cenovej ponuky na vašu STK, EK alebo KO neváhajte kontaktovať Mgr. Pavla Strhára, konateľa APS Consulting, s.r.o. na mobilnom čísle 0904 694 801, emailom: pavel.strhar@evivant.sk

Kontaktujte nás

Povinné položky

Konzultácie, Auditovanie
a školenie ISO noriem