+421 904 694 801
apsconsulting@apsconsulting.sk
Kontaktujte nás

SLUŽBY / ISO 14001

ISO 14001 – Environmentálna zodpovednosť

ISO 14001 je medzinárodná norma zameraná na identifikovanie a kontrolu environmentálneho vplyvu a systematické hodnotenie environmentálnych aspektov.  Norma je vhodná pre akúkoľvek organizáciu bez ohľadu na veľkosť a zameranie. ISO 14001 priamo nadväzuje na systém kvality ISO 9001 a často si vyžaduje zavedenie systému kvality.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO 14001?

  • zníženie nákladov odpadového manažmentu
  • ušetrenie spotreby energie a materiálov
  • zlepšenie obrazu podniku v očiach zákazníkov, investorov, verejnosti a celej komunity
  • praktický nástroj pre splnenie zákonných požiadaviek v oblasti životného prostredia
  • znižovanie incidentov, ktoré majú za následok dlhy, čím sa znižujú poistné náklady
Kontaktujte nás

Povinné položky