+421 904 694 801
apsconsulting@apsconsulting.sk
Kontaktujte nás

REFERENCIE

Stanice technickej, emisnej kontroly a kontroly originality po celom Slovensku

Schválením zákona č. 106/2018 Z.z. sú požadované nové pravidlá pre STK, EK a KO, ktoré okrem iného zahŕňajú aj certifikáciu podľa normy ISO 37001. Naša spoločnosť poskytuje implementáciu (vypracovanie dokumentácie, výkon interného auditu, zabezpečenie výkonu osoby zodpovednej za súlad, školenie zamestnancov) protikorupčného systému podľa normy ISO 37001 klientom na kľúč s ich minimálnym zaťažením a hladký prechod celým certifikačným procesom.

 
Najdôležitejšou činnosťou inšpektorátu je dozor nad plnením ustanovení zákona č. 157/2018 Z .z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o metrológii") a teda je orgánom štátnej správy pre oblasť metrológie.

Inšpektorát kontroluje u dozorovaných osôb najmä dodržiavanie: 

používania zákonnej meracej jednotky a inej meracej jednotky a ich symbolov,
povinností používateľa určeného meradla alebo povinností používateľa povinne kalibrovaného meradla, 

povinností výrobcu alebo dovozcu určeného meradla pred jeho uvedením na trh a iné

 

Poskytovanie poradenstva a konzultácií pri zavádzaní protikorupčného manažérskeho systému ISO 37001.

 


 


Vedúca cateringová spločnosť na Slovensku a v Českej republike s unikátnymi konceptmi stravovania
v business centrách, výrobe, školstve a zdravotníctve.


Poskytovanie poradenstva a konzultácií pri zavádzaní protikorupčného manažérskeho systému ISO 37001.
Líder na trhu v oblasti digitálnych tlačových služieb a reprografie. Významný výrobca tlačených formátov všetkých veľkostí
nielen na domácom slovenskom, ale aj na európskom digitálnom trhu.

Poskytovanie poradenstva a konzultácií pri zavádzaní manažérskeho systému ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001 a FSC
Posielanie a sledovanie svojho tovaru po celom svete, od dverí k dverám. Posielanie objemných paliet,
veľkých balíkov alebo len jedného dokumentu – výber zo širokej ponuky expresných služieb.

Poskytovanie poradenstva a konzultácií pri zavádzaní integrovaného manažérskeho systému ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.KVANT LASERS, s.r.o.

Naše lasery boli vyvinuté, testované a zdokonalené počas 20 rokov používania na veľkých i malých výstavách a v každom scenári, na ktorý si dokážete pomyslieť.

Poskytovanie poradenstva a konzultácií pri zavádzaní manažérskych systémov ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 27001.Dovoz a distribúcia zahraničnej literatúry, výhradný distribútor Oxford Univesity Press na Slovensku.

Poskytovanie poradenstva a konzultácií pri zavádzaní

manažérskych systémov ISO 9001 a ISO 27001.Projektovo – inžiniersky ateliér pre projekciu vodohospodárskych a pozemných stavieb.

Poskytovanie poradenstva a konzultácií pri zavádzaní manažérskych systémov ISO 9001 a ISO 14001.


Vyšehradský medzinárodný fond je príspevková organizácia založená v roku 2000 vládami krajín Vyšehradskej skupiny - Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska na podporu medzi regiónom V4 a ostatnými krajinami.

Poskytovanie poradenstva a konzultácií pri zavádzaní manažérskych systémov ISO 9001.

Kontaktujte nás

Povinné položky

Konzultácie, Auditovanie
a školenie ISO noriem