+421 904 694 801
apsconsulting@apsconsulting.sk
Kontaktujte nás

TÍM

Ing. Adriana Strhárová

Ing. Adriana Strhárová v roku 1983 vyštudovala odbor textil, koža, guma a plastické materiály na Slovenskej technickej univerzite. Od roku 1985 pracovala osem rokov v Obuvníckom výrobnom družstve v Bratislave ako vedúci oddelenia kontroly kvality výroby obuvi. Už počas práce v Obuvníckom výrobnom družstve od roku 1992 spolupracovala s certifikačnými spoločnosťami ako externý odborný poradca v kontrole spotrebných tovarov a nezávislý inšpektor  pri kontrolách kvality. Od roku 1997 až do súčasnosti pôsobí ako nezávislý samostatný externý odborný konzultant a externý audítor pre zavedenie protikorupčného manažérskeho systému – ABMS, manažérskych systémov kvality, environmentu, bezpečnosti pri práci (BOZP) a bezpečnosti informačných technológií.

Mgr. Pavel Strhár, PhD.

Mgr. Pavel Strhár, PhD. je absolvent Fakulty Managementu, Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Informačné technológie. Už počas školy, v roku 2008 sa zúčastnil a úspešne absolvoval školenie interných audítorov pre bezpečnosť informačných technológií pre ISO 27001. V rokoch 2008 až 2010 pracoval ako Special Bid pricer na oddelení cenotvorby v spoločnosti Lenovo Slovakia. V spoločnosti APS Consulting, s.r.o. pôsobí ako konzultant pri implementovaní protikorupčného manažérskeho systému ako aj systémov kvality, enviromnentu, BOZP a informačnej bezpečnosti. Pre všetky spomenuté manažérske systémy je zároveň aj interných a externých audítorom.

Kontaktujte nás

Povinné položky

Konzultácie, Auditovanie
a školenie ISO noriem